Prawidlowe csisnienie
27 Healthy Habits
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now

What is Low Blood Pressure

Co To Jest Niskie Ciśnienie Krwi
Low blood pressure Low blood pressure occurs when blood pressure is much lower than normal. This means that the heart, brain and other parts of the body do not receive enough blood. Normal blood pressure is usually between 90/60 mmHg and 120/80 mmHg. The medical name for low blood pressure is hypotension. Cause Blood pressure varies from person to person. A drop as small as 20 mmHg can cause problems for some people. There are different types and causes of low blood pressure. Severe hypotension can be caused by sudden blood loss (shock), severe infection, heart attack, or severe allergic reaction (anaphylaxis). Orthostatic hypotension is caused by a sudden change in body position. It most often occurs when changing position from lying to standing. This type of low blood pressure usually lasts only a few seconds or minutes. If this type of low blood pressure occurs after eating, it is called postprandial orthostatic hypotension. This type most often affects older adults, people with high blood pressure and people with Parkinson's disease. Neurally mediated hypotension (NMH) most often affects young adults and children. It can occur when a person stands for long periods of time. Children usually grow out of this type of hypotension. Some drugs and substances can lead to low blood pressure, including
 • Alcohol
 • Anxiety medications
 • Some antidepressants
 • Diuretics
 • Heart medications, including those used to treat high blood pressure and coronary artery disease
 • Drugs used during surgery
 • Painkillers
Other causes of low blood pressure include:
 • Damage to nerves as a result of diabetes
 • Changes in heart rhythm (arrhythmia)
 • Drinking insufficient fluids (dehydration)
 • heart failure
How low is too low a blood pressure? There is also no set number at which daily blood pressure is considered too low, as long as none of the symptoms of problems are present. Low blood pressure can occur with
 • Prolonged bed rest
 • Pregnancy: During the first 24 weeks of pregnancy, there is often a drop in blood pressure.
 • Decreases in blood volume: Spadek objętości krwi może również spowodować spadek ciśnienia krwi. Znaczna utrata krwi w wyniku poważnego urazu, odwodnienia lub ciężkiego krwawienia wewnętrznego zmniejsza objętość krwi, co prowadzi do poważnego spadku ciśnienia krwi.
 • Niektóre leki: Szereg leków może powodować niskie ciśnienie krwi, w tym diuretyki i inne leki, które leczą nadciśnienie; leki na serce, takie jak beta-blokery; leki na chorobę Parkinsona; trójcykliczne leki przeciwdepresyjne; leki na zaburzenia erekcji, szczególnie w połączeniu z nitrogliceryną; narkotyki i alkohol. Inne leki na receptę i bez recepty mogą powodować niskie ciśnienie krwi, gdy są przyjmowane w połączeniu z lekami na wysokie ciśnienie krwi.
 • Heart problems: Wśród chorób serca, które mogą prowadzić do niskiego ciśnienia krwi są nienormalnie niskie tętno (bradykardia), problemy z zastawkami serca, atak serca i niewydolność serca. Twoje serce może nie być w stanie krążyć w wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu.
 • Endocrine problems: Such problems include complications with the hormone-producing glands in the body's endocrine systems; specifically, underactive thyroid (hypothyroidism), parathyroid disease, adrenal insufficiency (Addison's disease), low blood sugar and, in some cases, diabetes.
 • Severe infection (septic shock): Wstrząs septyczny może wystąpić, gdy bakterie opuszczają pierwotne miejsce zakażenia (najczęściej w płucach, brzuchu lub drogach moczowych) i dostają się do krwiobiegu. Bakterie wytwarzają wówczas toksyny, które oddziałują na naczynia krwionośne, prowadząc do głębokiego i zagrażającego życiu spadku ciśnienia krwi.
 • Allergic reaction (anaphylaxis): Anaphylactic shock is a sometimes fatal allergic reaction that can occur in people who are highly sensitive to drugs such as penicillin, to certain foods such as peanuts, or to bee or wasp stings.This type of shock is characterized by breathing problems, hives, itching, swelling of the throat and a sudden dramatic drop in blood pressure.
 • Niedociśnienie uwarunkowane neuronalnie: W przeciwieństwie do niedociśnienia ortostatycznego, zaburzenie to powoduje spadek ciśnienia krwi po dłuższym staniu, co prowadzi do takich objawów jak zawroty głowy, nudności i omdlenia. Stan ten dotyka głównie ludzi młodych i występuje z powodu błędnej komunikacji między sercem a mózgiem.
 • Nutritional deficiencies: Lack of essential vitamins B-12 and folic acid can cause anemia, which in turn can lead to low blood pressure.
    [cool_tag_cloud on_single_display="local"]
Prawidlowe csisnienie
27 Healthy Habits
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now