Prawidlowe csisnienie
27 zdravých návyků
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now

Fakta o plicní hypertenzi v roce 2022

Pulmonary Hypertension

Co je plicní hypertenze

Plicní hypertenze je patologický stav, při kterém je krevní tlak v plicních tepnách a pravé srdeční komoře zvýšený. Velmi často je tento závažný stav spojen se zhoršením stěny, která tvoří plicní tepny (nebo jejich rozvětvení): po této změně se totiž tytéž tepny zužují a průtok krve v nich se snižuje. Hlavními příznaky plicní hypertenze jsou dušnost , bolest na hrudi , mdloby a tachykardie . Ke správné diagnóze tohoto stavu je zapotřebí několika diagnostických testů, které jsou rovněž nezbytné k vysledování vyvolávajících příčin. Terapie může být farmakologická, nebo pokud mají léky špatné výsledky, chirurgická.

Stručný odkaz na anatomii srdce

Před popisem plicní hypertenze je užitečné zopakovat si některé klíčové vlastnosti srdce. Srdce je rozděleno na dvě poloviny, pravou a levou. Pravá část srdce se skládá z pravé síně a pod ní ležící pravé komory . Levé srdce se skládá z levé síně a základní levé komory . Každá síň je spojena se základní komorou chlopní .

Pravá síň přijímá odkysličenou krev dutou žilou .

Pravá komora přečerpává krev do plicních tepen , které ji odvádějí do plic . V plicích se krev plní kyslíkem . Levá síň přijímá okysličenou krev, která se vrací z plic plicními žilami . Levá komora pumpuje okysličenou krev do orgánů a tkání lidského těla přes aortu . Každá komora komunikuje se svou výtokovou cévou pomocí chlopně. V srdci jsou tedy čtyři chlopně .

Příčiny

Ve většině případů dochází k plicní hypertenzi, když stěny plicních tepen projdou změnou, v jejímž důsledku se zúží nebo zcela uzavřou. To má dva důsledky: na jedné straně se zvyšuje odpor, na který krev naráží na cestě ze srdce do plic, a na druhé straně je ztížena čerpací činnost pravé komory. Jinými slovy, na počátku plicní hypertenze je téměř vždy vazokonstrikce tepen, které vedou krev ze srdce do plic; tato vazokonstrikce snižuje průtok krve do plic a brání normální funkci pravé komory. Vzhledem k tomu, že příčin schopných změnit strukturu plicních tepen je mnoho, rozhodli se lékaři rozlišit plicní hypertenzi do 5 kategorií:

Plicní arteriální hypertenze . Ta se dále dělí na následující podkategorie:

 • Idiopatická plicní hypertenze
 • Dědičná plicní hypertenze
 • Plicní hypertenze vyvolaná léky nebo toxickými látkami
 • perzistující plicní hypertenze novorozenců
 • Plicní hypertenze spojená s jinými chorobnými stavy, včetně: portální hypertenze , infekce HIV , onemocnění pojivové tkáně atd.

Skupina II - Plicní hypertenze způsobená dysfunkcí levého srdce . Hlavní dysfunkce se týkají levé komory a mitrální a aortální chlopně .

Skupina III - Plicní hypertenze v důsledku plicní dysfunkce a hypoxie . Za tento typ plicní hypertenze jsou zodpovědné následující chorobné stavy nebo situace:

 • Chronická obstrukční plicní nemoc ( CHOPN )
 • Plicní intersticiální onemocnění
 • Syndrom spánkové apnoe
 • Vysoká nadmořská výška (nad 2400-2500 metrů)
 • Alveolární hypoventilace

Skupina IV - Plicní hypertenze související s chronickou tromboembolií . Tromboembolie je onemocnění charakterizované tendencí k tvorbě krevních sraženin přichycených ke stěně cév ( trombů ), které se mohou oddělit a dostat do krevního oběhu ( embolie ).

Skupina V - Plicní hypertenze z jiných příčin . Za tuto formu plicní hypertenze jsou zodpovědné různé nemoci, např:

 • Myeloproliferativní poruchy
 • Sarkoidóza
 • Neurofibromatóza
 • Vaskulitida
 • Histiocytóza X
 • Gaucherova choroba
 • Poruchy štítné žlázy
 • Chronické selhání ledvin
 • Stlačující nádorové hmoty
Prawidlowe csisnienie
27 zdravých návyků
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now