Prawidlowe csisnienie
27 Healthy Habits
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now

Idiopathic Intracranial Hypertension

Idiopatyczne Nadciśnienie Wewnątrzczaszkowe
What is idiopathic intracranial hypertension? Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is elevated pressure around the brain. It occurs when cerebrospinal fluid (CSF), the fluid lining the spinal cord and brain, builds up in the skull. The pressure increases in the brain and on the optic nerve, the nerve at the back of the eye that helps you see. The word idiopathic means "without known cause." Intracranial means "in the skull," and hypertension means "high blood pressure." The obsolete name for idiopathic intracranial pressure is pseudotumor cerebri. Pseudotumor cerebri means false brain tumor. IIH was once sometimes called pseudotumor cerebri because the symptoms can be similar to those of a brain tumor. Who can get idiopathic intracranial hypertension? Women are more likely to develop IIH than men. About 19 out of 20 people with idiopathic intracranial hypertension are women. Most are between the ages of 20 and 50. You are also at higher risk for IIH if you have it:
 • Body mass index (BMI) above 30.
 • Prolonged kidney disease
 • Conditions that affect your hormones, such as Cushing's syndrome, hypothyroidism or hyperthyroidism.
 • Iron deficiency anemia (lack of red blood cells).
 • Lupus.
 • Polycythemia vera (too many red blood cells).
How common is idiopathic intracranial hypertension? Overall, about 1 in 100,000 people have idiopathic intracranial hypertension. In young women who are obese, the rate is about 20 in every 100,000. What causes intracranial hypertension? Some intracranial hypertension occurs due to known causes. Some people have chronic (long-term) intracranial hypertension due to health conditions such as brain tumors or blood clots. Acute (sudden) intracranial hypertension can occur after:
 • Brain abscess (collection of pus and swelling in the brain).
 • Head injury or traumatic brain injury (TBI).
 • Brainstroke
 • Jeśli masz idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, oznacza to, że płyn mózgowo-rdzeniowy gromadzi się bez znanej przyczyny. Ten typ może dotknąć każdego, ale jest najbardziej powszechne u młodszych kobiet, które noszą nadmiar wagi.
What are the symptoms of intracranial hypertension? The most common symptom of intracranial hypertension is a sudden, severe headache. Sometimes the headache is so painful that it wakes you from sleep. People with IIH may also have changes in vision. You may see double or have sudden blind spots. Several conditions can cause these symptoms, so check with your provider to find out if your symptoms are related to IIH or another condition. Symptoms of intracranial hypertension may also include:
 • Fatigue
 • Headaches
 • Loss of peripheral (side) vision.
 • Nudity and vomiting.
 • Shoulder and neck pain.
 • Temporary blindness
 • Tinnitus (ringing in the ears).
How is idiopathic intracranial hypertension treated? For most people, symptoms of intracranial hypertension improve with treatment. Your doctor may recommend:
 • Weight loss: Jeśli masz wysoki BMI, utrata masy ciała może zmniejszyć objawy IIH. Twój dostawca usług medycznych może zalecić utratę 5% do 10% masy ciała.
 • Leki: Niektóre leki zarządzają objawami IIH. Twój lekarz może przepisać acetazolamid (Diamox®) lub topiramat, aby pomóc Twojemu organizmowi w wytwarzaniu mniejszej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego. Możesz również zażywać diuretyk (tabletkę wodną), aby zmniejszyć zatrzymywanie płynów.
 • Operacja: W ciężkich przypadkach, może być potrzebna operacja dla IIH. Twój lekarz może zalecić wykonanie przetoki płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest to długa, cienka rurka umieszczona w mózgu w celu odprowadzenia nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego. Możesz też poddać się operacji oka zwanej fenestracją osłonki nerwu wzrokowego. Lekarz wykonuje małe nacięcia wokół nerwu wzrokowego, aby umożliwić lepszy odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego.
    [cool_tag_cloud on_single_display="local"]
Prawidlowe csisnienie
27 Healthy Habits
to Normalize Blood Pressure
FREE BOOK
Download now